Meer over Suriname

De naam "Suriname" (Sranan, Suriname) kan van Amerindiaanse afkomst zijn. Suriname is een multi-etnisch, multicultureel, meertalig en multireligieus land zonder een echte nationale cultuur.

Locatie en geografie

Suriname ligt in Zuid-Amerika maar wordt als een Caribisch land beschouwd. Het totale gebied is 63.250 vierkante mijl (163.820 vierkante kilometer). De meerderheid van de inwoners woont in de smalle kustzone. Meer dan 90 procent van het nationale grondgebied is bedekt met regenwoud. Suriname is een tropisch land met afwisselend droge en regenachtige seizoenen. Sinds de vroege koloniale tijd is Paramaribo de hoofdstad geweest.

Demografie

De officiële schatting van de bevolking in 2000 was 435.000. Ongeveer 35 tot 40 procent van de bevolking is van Brits-Indiase afkomst (de zogenaamde Hindostani), 30 tot 35 procent is Creools of Afro-Surinamer, 15 procent is van Javaanse afkomst, 10 procent is Maroon (afstammeling van weggelopen slaven), en er zijn zesduizend tot zevenduizend Amerindiërs. Andere minderheden zijn onder meer Chinezen en Libanezen / Syriërs. Sinds 1870 is de bevolking toegenomen, maar met veel fluctuaties. In de jaren zeventig leidde massale emigratie naar Nederland tot een bevolkingsafname; naar schatting 300.000 Surinamers wonen nu in Nederland.

informatie suriname

Taalkundige aansluiting

De officiële taal en het medium van instructie is Nederlands, maar er worden een twintigtal talen gesproken. De belangrijkste Creoolse taal en lingua franca is Sranantongo, die zich ontwikkelde op de plantages. Deze werd gesproken tussen meesters en slaven. Sranantongo is een in het Engels gebaseerde Creoolse taal met Afrikaanse, Portugese en Nederlandse elementen. Pogingen om van Sranantongo de officiële taal te maken, stuitten op verzet van de niet-Creoolse bevolking. Andere belangrijke talen zijn Sarnami-Hindustani en Surinaams-Javanen. De Chinezen zijn Hakka-sprekend. De Maroon-talen zijn allemaal in het Engels. Er worden acht Amerindiaanse talen gesproken.

Symboliek

De belangrijkste symbolen van de "ingebeelde gemeenschap" zijn de nationale vlag, het wapen en het volkslied. De vlag werd onthuld tijdens de onafhankelijkheid. Het bestaat uit banden in groen, wit, rood, wit en groen. Groen is het symbool van vruchtbaarheid, wit van gerechtigheid en vrede, en rood van patriottisme. In het midden van de rode band staat een gele vijfpuntige ster die staat voor nationale eenheid en een 'gouden toekomst'. De vijf punten verwijzen naar de vijf continenten en de vijf belangrijkste bevolkingsgroepen. Het nationale wapen toont twee indianen met een schild en heeft het motto Justitia-Pietas-Fides ("Justice-Love-Fidelity"). Het linkerdeel van het schild toont een schip; de palmboom aan de rechterkant vertegenwoordigt de toekomst en is het symbool van de rechtvaardige man. Het volkslied is gebaseerd op een laat-negentiende-eeuwse Nederlandse compositie. In de jaren 1950 werd een tekst in Sranantongo toegevoegd. In de eerste regels worden Surinamers aangemoedigd om op te staan omdat Sranangron (de bodem of territorium van Suriname) ze oproept van waar ze ook zijn gekomen. Independence Day heeft zijn betekenis verloren voor veel mensen vanwege de politieke en sociaaleconomische problemen sinds de onafhankelijkheid. De mamio, een lappendeken, wordt vaak gebruikt als een onofficieel symbool van de verschillende bevolkingsgroepen en culturen van Suriname. Het weerspiegelt een gevoel van trots en een geloof in interetnische samenwerking. De potentiële rijkdom en vruchtbaarheid van het land worden vastgelegd in het gezegde: "Als je een stok in de grond steekt, zal deze groeien."